Manja slova Veća slova RSSUPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNIH DOBARA


Ul. Njegoševa bb

81250 Cetinje

E-mail: uzkd@t-com.me

DIREKTOR

Božidar Božović

Tel:  +382 41 232 153

Fax: +382 41 232 153

E-mail: bozidar.bozovic@uzkd.gov.me

SEKTOR ZA USPOSTAVLJANJE ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA:

Žarko Milošević, samostalni savjetnik I

Tel:  +382 41 232 153

Fax: +382 41 232 153

E-mail: zarko.milosevic@uzkd.gov.me

Snježana Simović, samostalna savjetnica I

Tel:  +382 41 232 153

Fax: +382 41 232 153

E-mail: snjezana.simovic@uzkd.gov.me

Tanja Vujović, samostalna savjetnica I

Tel:  +382 69 171 326

Fax: +382 41 232 153

E-mail: tanja.vujovic@uzkd.gov.me

Andreja Mugoša, samostalna savjetnica II

Tel:  +382 41 232 153

Fax: +382 41 232 153

E-mail: andreja.mugosa@uzkd.gov.me

Ivan Žarković, samostalni savjetnik III

Tel:  +382 41 232 153

Fax: +382 41 232 153

E-mail: ivan.zarkovic@uzkd.gov.me

Aleksandar Samardžić, samostalni savjetnik III

Tel:  +382 41 232 153

Fax: +382 41 232 153

E-mail: aleksandar.samardzic@uzkd.gov.me

Lidija Marković, samostalna savjetnica I

Tel:  +382 41 232 153

Fax: +382 41 232 153

E-mail: lidija.markovic@uzkd.gov.me

Tatjana Mijović, samostalna referentkinja – arhitektonska tehničarka

Tel:  +382 41 232 153

Fax: +382 41 232 153

E-mail: tatjana.mijovic@uzkd.gov.me

SEKTOR ZA SPROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA:

Milan Jovićević, samostalni savjetnik I

Tel:  +382 41 232 153

Fax: +382 41 232 153

E-mail: milan.jovicevic@uzkd.gov.me

Mirjana Lubarda, samostalna savjetnica III

Tel:  +382 41 232 153

Fax: +382 41 232 153

E-mail: mirjana.lubarda@uzkd.gov.me

Petra Zdravković, samostalna savjetnica I

Tel:  +382 41 232 153

Fax: +382 41 232 153

E-mail: petra.zdravkovic@uzkd.gov.me

Vesna Prlja, samostalna savjetnica I

Tel:  +382 69 383 307

Fax: +382 41 232 153

Sanja Šoljaga, samostalna savjetnica I

Tel:  +382 69 172 039

Fax: +382 41 232 153

E-mail: sanja.soljaga@uzkd.gov.me

Suzana Kapetanović, samostalna savjetnica I

Tel:  + 382 69 345 141

Fax: + 382 41 232 153

E-mail: suzana.kapetanovic@uzkd.gov.me

Jovana Lalošević Vidović, samostalna savjetnica III

Tel:  +382 41 232 153

Fax: +382 41 232 153

Slobodan Pavlićević, samostalni savjetnik I

Tel:  +382 69 171 336

Fax: +382 41 232 153

Tanja Bogdanović, samostalna savjetnica I

Tel:  +382 41 232 153

Fax: +382 41 232 153

E-mail: tanja.bogdanovic@uzkd.gov.me

SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE I FINANSIJE:

Nela Zarubica, samostalna savjetnica I za opšte poslove i ljudske resurse

Tel:  +382 69 344 791

Fax: +382 41 232 153

E-mail: nela.zarubica@uzkd.gov.me

Vido Jovićević, samostalni referent

Tel:  +382 69 360 016

Fax: +382 41 232 153

Valentina Mihailović, samostalna referentkinja – tehnička sekretarka

Tel:  +382 41 232 153

Fax: +382 41 232 153

Dragan Pravilović, savjetnik I

Tel:  +382 41 232 153

Fax: +382 41 232 153

Rajka Vuksanović, samostalna referentkinja – arhivarka

Tel:  +382 41 232 153

Fax: +382 41 232 153

Vesna Dapčević, samostalna referentkinja – arhivarka

Tel:  +382 41 232 153

Fax: +382 41 232 153

PODRUČNA JEDINICA KOTOR:

Balša Perović, načelnik

Tel: +382 32 325 833

E-mail: balsa.perovic@uzkd.gov.me

Zorica Čubrović, samostalna savjetnica I

Tel: +382 32 325 833

Sofija Hajrizaj, samostalna savjetnica I

Tel: +382 32 325 833

E-mail: sofija.hajrizaj@uzkd.gov.me

Marija Popović, samostalna savjetnica I

Tel: +382 32 325 833

E-mail: marija.popovic@uzkd.gov.me

Aleksandra Lalatović, samostalna savjetnica III

Tel:  +382 32 325 833

Marija Saulačić, samostalna savjetnica I

Tel: +382 32 325 833

E-mail: spomenici@t-com.me

Bogdan Lompar, samostalni savjetnik III

Tel: +382 32 325 833

E-mail: Bogdan.lompar@uzkd.gov.me

Ivana Magud, samostalna savjetnica III

Tel: +382 32 325 833

Gordana Franović, samostalna savjetnica I

Tel: +382 32 325 833

E-mail: gordana.franovic@uzkd.gov.me

Jelena Vidović, samostalna savjetnica III

Tel: +382 32 325 833

E-mail: jelena.vidovic@uzkd.gov.me

Zoran Radić, samostalni referent

Tel:  +382 69 171329

Ljiljana Čamdžić, samostalna referentkinja – arhivarka

Tel: +382 32 325 833

E-mail: spomenici@t-com.me

PODRUČNA JEDINICA MOJKOVAC: